Dewa-rent

faq

Reserveren van een huur wagen of camionette

 • Reserveren via email: U kan ons steeds een aanvraag tot reservatie maken door ons een email te sturen op info@dewa-rent.be of via de website.  Let op: Dit is een reserveringsaanvraag, de wagen is pas gereserveerd, indien u een reserveringsbevestiging van ons ontvangt.
 • Reserveren via telefoon: U kan ons bereiken op het nummer 0479/83.86.09
 • Reserveren kan ook in één van onze vestigingen: Kijk snel bij "Contact" en ontdek waar en wanneer u ons kan bezoeken.

 • De gewenste huurperiode (datum en uur van vertrek en teruggave)
 • Het gewenste voertuigtype
 • Uw voornaam, naam, volledig adres, telefoonnummer en eventueel emailadres
 • Eventuele extra wensen zoals accessoires, ...

Huren van een auto, minibus of bestelwagen

U kan een bestelwagen, bus, of auto huren in volgende afhaalpunten:

 • - Brugge: Lieven Bauwensstraat 16
 • - Eeklo: Ambachtenstraat 2
 • - Waarschoot: Guide Gezellelaan 28
 • - Aalter: Ambachtenlaan 10

U kan een verhuiswagen of bestelwagen huren voor het ophalen van meubelen, een onverwachte levering, of een grote of kleine verhuis. 
Bij DEWA-rent huurt u een bestelwagen voor halve dagen of per 24 uur.

Wenst u een bestelwagen of verhuiswagen te huren? 

Dan bekijkt u beter eerst welk formaat u nodig heeft. Houd hierbij rekening met de afmetingen van uw goederen, alsook het gewicht. 
Op basis van deze zaken weet u best welke bestelwagen u nodig heeft.
 

Op zoek naar een verhuiswagen?

Wij verhuren deze verhuiswagens voor een kleine of grotere verhuis, met of zonder laadklep. 
Een laadlift is gemakkelijk wanneer u zware meubelen of materiaal in de bestelwagen moet laden.


Een bestelwagen kan u huren bij DEWA-rent, maar een rijbewijs B is verreist. 

Bij het huren van een voertuig is een waarborg van toepassing. 

Deze borg is afhankelijk van de gehuurde periode:

 • Voor 1 dagsverhuur, vragen wij enkel een waarborg van 450 euro
 • Voor verhuur van meerdere dagen, word de borg van 450 euro + huurprijs gevraagd.

De borg dient op de vestiging van afhaling te worden voldaan, en kan op volgende manieren

 • Cash
 • Bankcontact
 • Kredietkaart: mastercard en visa 

De waarborg ontvangt u binnen enkele dagen terug, verminderd met de huurprijs en kosten. Indien u de auto met een volle tank en schadevrij bij ons inlevert. 
Het resterende borg bedrag zal per bank of contant aan u worden voldaan. 

Wenst u een wagen, minibus of bestelwagen te huren? Maar met onbeperkt aantal km?

Het kan!
Deze prijzen vind u niet standaard op onze website, maar wij maken graag een offerte voor u op.
Stuur een mail naar info@dewa-rent.be of bel naar 0479838609

 

Een wagen huren, hoe lang op voorhand moet ik reserveren?

Indien mogelijk reserveert u best een week op voorhand, zo heeft u meer keuze ons wagenpark
U houdt ook beter rekening met de drukke periodes zoals het laatste weekend van de maand, andere weekends en vakanties.

U kan reserveren op volgende manieren

 • - Via telefoon 0479 83 86 09
 • - Via bezoek in 1 van onze afhaalpunten: Brugge Waarschoot Eeklo en Aalter
 • - Via contactformulier op onze site
 • - Via email naar info@dewa-rent.be
 • - Via het reservatieformulier

DEWA-rent heeft een groot, uitgebreid verhuur-park met personenwagens, minibussen en bestelwagens. 

Onze voertuigen hebben wij ingedeeld in verschillende categorieën om u een betere kijk te geven van ons aanbod. 
Voor een verhuizing heeft u bijvoorbeeld een bestelwagen of verhuiswagen nodig, als u op vakantie vertrekt, waarschijnlijk een auto of minibus.

Houd er rekening mee dat DEWA-rent geen bepaald model of merk kan garanderen, deze zijn enkel ter indicatie.

U dient ouder te zijn dan 23 jaar en 5 jaar in het bezit zijn van een Europees rijbewijs.  
Ook vragen wij een geldig Belgische of Nederlandse identiteitskaart
 

Al onze wagens zijn volledig omnium verzekerd, maar er is een franchise van 1500 euro. Wij raden u aan om deze vrijstelling af te kopen, zodat u bij ongeval of schade minder of niets moet betalen.
Zie tabel vrijstelling.
Schade interieur of binnen de wagen valt niet onder de omnium.
De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid is alleen geldig binnen de Europese Unie.
De schade aan derden is niet afkoopbaar met deze extra verzekering, en is steeds maximum 500 euro + index.

VRIJSTELLING ZONDER AFKOOP
€ 1500

 
Vrijstelling
met afkoop
€ 900 € 300 € 0
1 dag € 9 € 14 € 19
+7 dagen € 7 € 10 € 16

De wagens kunnen steeds afgehaald worden vanaf 6u 's ochtends.
Voor meer info, zie onze openingstijden bij "Contact".
We zijn gesloten op zon- en feestdagen.
Wagens kunnen wel afgehaald worden op zaterdagavond.

Deze kan u huren van 6u tot 12u, of last-minute. 
Dit betekend dat u op de zelfde dag reserveert + huurt! 
Indien u de wagen langer huurt dan die halve dag, wordt onvermijdelijk een volledige huurdag gerekend.

De waarborg die bij aanvang van het contract betaald dient te worden is steeds € 450. 
Deze kan betaald worden op voorhand via overschrijving, of bij het afhalen van het voertuig via cash, bankcontact of kredietkaart. Indien u via overschrijving zou betalen, dient dit wel 2 dagen voorheen te gebeuren, zodat wij dit kunnen terugvinden op onze rekeningen. 
De waarborg krijgt u terug betaald of teruggestort na afloop van het contract, en na aftrek van eventuele bijkomende kosten (schade, brandstof, extra kilometers, ...).

De brandstof is steeds voor eigen rekening.
U krijgt de wagen volgetankt, en u dient deze volgetankt terug te brengen.
Dit moet dezelfde brandstof zijn, als neergeschreven op de huurovereenkomst en zoals er op de tankklep van de wagen vermeld staat. 

In de huurprijs is begrepen :
* een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
* omnium maar met een vrijstelling van 1500 euro
* een reisbijstandsverzekering voor de bestelwagens rijbewijs B, personenwagens en minibussen.

De huurder dient zelf in te staan voor een verzekering van de door hem te vervoeren goederen
en kan de verhuurder voor gebeurlijke schade aan de goederen om welke reden of uit welke
oorzaak die schade ook moge zijn ontstaan, onder geen enkel beding terugvorderen.

Bij ongeval, brand of diefstal is tussenkomst van de politie of de bevoegde overheidsdiensten
verplicht en dit dient zonder verwijl aan verhuurder gemeld te worden.

Uiteraard blijft de huurder persoonlijk volledig aansprakelijk ingeval van grove fout.
De grove fout is wat betreft de eigen schade huurwagen DEWA-rent véél restrictiever aangezien
alsdan geen tussenkomst wordt verleend ingeval van schade welke gepaard gaat met gewone
intoxicatie, vlucht, plegen verkeersinbreuken vanaf tweede graad ( bv door rood licht rijden,
over volle witte lijn rijden, rijden aan snelheid hoger dan 30 km/u boven de toegelaten snelheid,
… ) In deze gevallen zal de huurder alle schade aan de verhuurder terug betalen.

De huurder dient in geval van ongeval de verhuurder binnen de 24 u. te verwittigen. Bij laattijdig
verwittigen kan verhuurder alle verantwoordelijkheid afwijzen
Het is de huurder, om gelijk welke reden ook, verboden de verzekeringsmaatschappij van de
verhuurder te contacteren. Alle briefwisseling, aangifte of welke regeling ook moet via kantoor
van verhuurder verlopen en niet via de verzekeringsmaatschappij.

U kan onze vrijstelling van 1500 euro verlagen naar een lager bedrag of naar 0 euro, 
maar dan betaalt u een supplement bij. Deze vrijstelling is enkel voor de schade aan de huurwagen, niet aan de tegenpartij. 
-Vrijstelling van 900 euro: € 9 / dag, of vanaf 7 dagen € 7 / dag
-Vrijstelling van 300 euro: € 14 / dag, of vanaf 7 dagen € 10 / dag
-Vrijstelling van 0 euro: € 19 / dag, of vanaf 7 dagen: € 16 / dag

De vrijstelling op de burgerlijke aansprakelijkheid is voor:
-bestelwagens en minibus: 750 euro
-personenwagens: 500 euro.
Deze vrijstelling kan niet afgekocht worden

Enkel en alleen als dit op voorhand doorgegeven werd, en er een kopie van het identiteitskaart en het rijbewijs van de extra bestuurder overhandigt werd bij aanvang van het contract.
Deze persoon moet ook aan de overige huurvoorwaarden voldoen, zij dient ten minste 23 jaar te zijn EN 5 jaar geldig Europees rijbewijs te hebben. 

U mag met onze huurwagens enkel in Europa rijden, en uitsluitend in deze onderstaande landen: 
-Oostenrijk
-België
-Bulgarije
-Cyprus
-Tsjechische Republiek
-Duitsland
-Denemarken
-Estland
-Frankrijk
-Ijsland
-Luxemburg
-Litouwen
-Letland
-Malta
-Noorwegen
-Nederland
-Polen
-Portugal
-Spanje
-Finland
-Groot Britanie
-Griekenland
-Hongarije
-Ierland
-Italie
-Roemenië
-Zweden
-Slovenië
-Zwitserland

Gelieve ons op de hoogte te stellen dat u naar het buitenland zou reizen, dan zorgen wij dat u beschikt van alle benodigde documenten. 

Dit kan, maar dan dient u langs te komen met de huurwagen vóór de voorziene einddatum.
Het huurcontract wordt dan verlengd op voorwaarde dat de huurprijs voor de verlengde periode voldaan werd. 
Wij bieden u een nieuw huurcontract aan, waarbij we de goedkeuring geven van verhuur. 

Ook kan er schriftelijk verlenging aangevraagd worden, dit kan via brief naar DEWA-rent, Ambachtenstraat 2, 9900 Eeklo of via email naar info@dewa-rent.be
U krijgt hierop een bevestiging van ons, welke u de goedkeuring geeft om de wagen langer te huren zoals afgesproken. 

Onze voertuigen bieden de nodige bijstand. 

Indien u pech zou hebben, in Belgie of in het buitenland (Europa) kan u steeds beroep doen de wegverhelping. 
Op het huurcontract staat er bovenaan steeds ons telefoonnummer, gelieve eerst ons te contacteren. 
Wij stellen u in verbinding met de pechverhelping. 
Wij zijn steeds 24/24u en 7/7d bereikbaar.

Men dient enkel op te geven welke schade, waar uw positie is, en met hoeveel personen u bent.
Wij doen het nodige. 

Bij ongeval dient de bestuurder in elk geval de nodige papieren op te maken, zoniet zijn alle
kosten ten laste van de huurder.

De huurder moet de verhuurder onmiddellijk telefonisch op de hoogte te brengen van het ongeluk,
zoniet kan laatstgenoemde niet tussenkomen voor reeds gemaakte kosten. Ook dient de politie op de hoogte gebracht te worden, zij bekijken de schade en zorgen ervoor dat de nodige documenten opgemaakt worden. 
Vul ook steeds het Europees aanrijdingsformulier in, en laat deze tekenen door de tegenpartij.
Deze mogen die dag nog doorgestuurd worden via email: info@dewa-rent.be of op het verhuurpunt afgegeven te worden. 

Bij betwisting, gebrek aan tegenpartij, vandalisme,… gelieve steeds contact op te nemen met de Politie en een PV te laten opstellen.

Wij dienen persoonlijk op de hoogte gesteld te worden en voorzien te worden van de nodige documenten en dit uiterlijk de eerstvolgende werkdag.
 

Indien voorradig kan men een wagen voor een halve dag huren.
Ook kan dit in de voormiddag: dit wil zeggen van 6u tot 12u.
Wanneer de wagen te laat binnenkomt wordt een volledige huurdag gerekend.

Ook kunnen er last minutes geboekt worden. 
Deze dienen op op dezelfde dag als de verhuur gereserveerd te worden. 
Dit is ook afhankelijk van de bezettingsgraad van de wagens, en waar de wagens staan voor dat moment. 
De last minutes tarieven zijn hetzelfde als de halve dag prijzen. 

Inleveren van uw huurwagen of bestelwagen

Deze zijn steeds ten laste van de huurder. Uw gegevens worden ook steeds doorgegeven aan de verbaliserende diensten, wanneer zij hierom vragen.
Er kan een administriekost van 5 euro + btw gerekend worden, bovenop de boete.

Normaal dient de wagen steeds terug binnengebracht te worden op de locatie waar u het voertuig huurde. Indien u de wagen toch in één van onze andere vestigingen wilt binnenbrengen, dient u dit reeds bij de reservatie kenbaar te maken. Hiervoor wordt mogelijkerwijs een toeslag van € 25 aangerekend.

De verhuurder staat in voor de normale reiniging van het voertuig wat de buitenkant betreft. De
huurder staat in voor de reiniging en het proper houden van het interieur.
Wanneer het gehuurde voertuig ingeleverd wordt met te veel reinigingswerk voor de
verhuurder zullen de reinigingskosten worden aangerekend tbv 50 euro en dit zonder verwit- tiging van de huurder.

U dient het voertuig steeds terug in te leveren met hetzelfde brandstofniveau als bij vertrek. Deze is vol bij afhaling, en dient vol terug te komen. 

Betalingsvoorwaarden
Huurovereenkomst
Uw vraag niet terug gevonden? Stel uw vraag via contact formulier. Contacteer ons