Vraag naar onze last-minutes! ✨

Veelgestelde vragen

Reserveren van een huurauto of bestelwagen

Hoe reserveer ik een huurauto? Hoe reserveer ik een huurauto?
U kan een aanvraag tot reservatie maken via:
 • onze website of e-mail
 • telefonisch op het nummer 0479/83.86.09
 • één van onze vestigingen in Aalter, Eeklo, & Brugge.

Let op! Via de website of mail maakt u enkel een reserveringsaanvraag. De wagen is pas gereserveerd, indien u een reserveringsbevestiging van ons ontvangt.
Welke gegevens moet ik doorgeven om een reservatie van een huurwagen aan te vragen en goedgekeurd te krijgen? Welke gegevens moet ik doorgeven om een reservatie van een huurwagen aan te vragen en goedgekeurd te krijgen?
Voor een reservatie hebben wij de volgende gegevens nodig:
 • de gewenste huurperiode (datum en uur van vertrek en teruggave)
 • het gewenste voertuigtype
 • uw voornaam, naam, volledig adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres
 • eventuele toevoegingen zoals accessoires
Hoe lang op voorhand moet ik een voertuig reserveren? Hoe lang op voorhand moet ik een voertuig reserveren?
Indien mogelijk reserveert u best een week op voorhand. Zo heeft u meer keuze in ons wagenpark. U houdt ook beter rekening met drukke periodes zoals het laatste weekend van de maand, verlengde weekends en vakanties.

DEWA-rent beschikt over een uitgebreid verhuurpark met personenwagens, minibussen en bestelwagens. Om u een beter overzicht te geven van ons aanbod zijn onze voertuigen ingedeeld in verschillende categorieën. Voor een verhuis heeft u bijvoorbeeld een bestelwagen of verhuiswagen nodig. Vertrekt u op reis dan kan u kiezen uit verschillende auto's en minibussen.

Houd er in uw keuze evenwel rekening mee dat DEWA-rent geen bepaald model of merk kan garanderen. Deze zijn enkel ter indicatie.
Ik heb dringend een bestelwagen of auto nodig. Kan ik de dag zelf reserveren en huren? Ik heb dringend een bestelwagen of auto nodig. Kan ik de dag zelf reserveren en huren?
Wanneer u op heel korte tijdspanne over een bestelwagen of auto wenst te beschikken, kan u bij DEWA-rent een last-minute boeking maken. Dit betekent dat u op dezelfde dag reserveert en huurt. En dit aan dezelfde huurprijs!

Last-minute verhuur is evenwel afhankelijk van de bezettingsgraad van onze wagens en in welke locaties nog vrije voertuigen beschikbaar zijn.

Contacteer ons voor een last-minute huurwagen telefonisch of kom langs in één van onze vestigingen. Wij doen vervolgens ons uiterste best om een oplossing voor u te vinden.

Huren van een auto, minibus of bestelwagen

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een wagen te kunnen huren? Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een wagen te kunnen huren?
U dient ouder te zijn dan 23 jaar en in het bezit zijn van een Europees rijbewijs.

Ook vragen wij een geldig Belgische of Nederlandse identiteitskaart.
Waar kan ik een wagen huren? Waar kan ik een wagen huren?

U kan een bestelwagen, auto of minibus huren in volgende locaties:

 • DEWA-rent Brugge: Koningin Astridlaan 97, bus 10 (parking Pizzahut, Vives, Hubo St Michiels)
 • DEWA-rent Eeklo: Ambachtenstraat 2
 • DEWA-rent Aalter: Ambachtenlaan 10 (Shopping 4)
Welk type bestelwagen kan ik huren? Welk type bestelwagen kan ik huren?
U kan een verhuiswagen of bestelwagen huren voor het ophalen van meubelen, een onverwachte levering, of een grote of kleine verhuis. Ook verhuren wij hiernaast ook koelwagens en koelaanhangwagens voor het vervoeren en gekoeld bewaren van voeding en drank.

Wenst u een bestelwagen te huren? Dan bekijkt u eerst welk formaat u nodig heeft. Houd hierbij rekening met de afmetingen van uw goederen, alsook het gewicht. Op basis van deze zaken weet u best welke bestelwagen u nodig heeft. Voor de huur van een bestelwagen is een rijbewijs B vereist.

Op zoek naar een verhuiswagen? Wij verhuren verhuiswagens voor een kleine of grotere verhuis, met of zonder laadklep. Een laadlift is gemakkelijk wanneer u zware meubelen of materiaal in de bestelwagen moet laden. Ook voor onze verhuiswagens is een rijbewijs B vereist.

Twijfelt u welk type geschikt is voor uw doeleinden? Neem dan snel contact met ons op. Wij helpen u graag verder.
Hoeveel waarborg betaal ik bij het huren van een voertuig? Hoeveel waarborg betaal ik bij het huren van een voertuig?
Bij het huren van een voertuig is een waarborg van toepassing. Deze borg is afhankelijk van de gehuurde periode:
 • Bij afhaling vragen wij een waarborg van 450 euro.

De waarborg dient op de vestiging van afhaling te worden voldaan, en kan op de volgende manieren:
 • Op voorhand via overschrijving naar BE91 7340 5892 4576
 • Bankcontact
 • Kredietkaart: mastercard en visa

De waarborg ontvangt u binnen enkele dagen terug, verminderd met de huurprijs en kosten, indien u de auto met een volle tank en schadevrij bij ons inlevert.
Het resterende waarborgbedrag zal per bank.
Hoeveel bedraagt de waarborg en wanneer dient deze betaald te worden? Hoeveel bedraagt de waarborg en wanneer dient deze betaald te worden?
De waarborg die bij aanvang van het contract betaald dient te worden is steeds € 450. Deze kan betaald worden op voorhand via overschrijving naar BE91 7340 5892 4576, of bij het afhalen van het voertuig via bankcontact of kredietkaart.

Indien u via overschrijving zou betalen, dient dit wel 2 dagen voorheen te gebeuren, zodat wij dit kunnen terugvinden op onze rekeningen. De waarborg krijgt u terugbetaald of teruggestort na afloop van het contract, en na aftrek van eventuele bijkomende kosten (schade, brandstof, extra kilometers, ...).
Een wagen huren, maar kilometervrij. Kan dit? Een wagen huren, maar kilometervrij. Kan dit?
Het kan!

Deze huurprijzen vind u niet standaard op onze website, maar wij maken graag een offerte voor u op. Stuur hiervoor een mail naar info@dewa-rent.be of bel naar 0479 838609.
Hoe is mijn huurwagen verzekerd? Hoe is mijn huurwagen verzekerd?
Al onze wagens zijn volledig omnium verzekerd, maar er is een franchise van 750 euro. Wij raden u aan om deze vrijstelling af te kopen, zodat u bij ongeval of schade minder moet betalen (zie onderstaande tabel van vrijstelling).

Schade aan het interieur of binnenin de wagen valt niet onder de omnium. De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid is alleen geldig binnen de Europese Unie. De schade aan derden is niet afkoopbaar met deze extra verzekering, en is steeds maximum 500 euro .
Vrijstelling met afkoop maximum € 450 risico€ 19 / dag
Vrijstelling met afkoop maximum € 750 risicogeen surplus
Is de brandstof in de huurprijs inbegrepen? Is de brandstof in de huurprijs inbegrepen?
De brandstof is steeds voor eigen rekening. U krijgt de wagen volgetankt, en u dient deze volgetankt terug te brengen. Dit moet dezelfde brandstof zijn, als neergeschreven op de huurovereenkomst en zoals er op de tankklep van de wagen vermeld staat.
Is de verzekering in de huurprijs inbegrepen? Is de verzekering in de huurprijs inbegrepen?
In de huurprijs zijn begrepen:
 • een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 • omnium maar met een vrijstelling van 750 euro
 • een reisbijstandsverzekering voor de bestelwagens rijbewijs B, personenwagens en minibussen

De huurder dient zelf in te staan voor een verzekering van de door hem te vervoeren goederen en kan de verhuurder voor gebeurlijke schade aan de goederen om welke reden of uit welke oorzaak die schade ook moge zijn ontstaan, onder geen enkel beding terugvorderen.

Bij ongeval, brand of diefstal is tussenkomst van de politie of de bevoegde overheidsdiensten verplicht en dit dient zonder verwijl aan verhuurder gemeld te worden.

Uiteraard blijft de huurder persoonlijk volledig aansprakelijk ingeval van grove fout. De grove fout is wat betreft de eigen schade huurwagen DEWA-rent véél restrictiever aangezien als dan geen tussenkomst wordt verleend in geval van schade welke gepaard gaat met gewone intoxicatie, vlucht, plegen verkeersinbreuken vanaf tweede graad (bijvoorbeeld door het rood rijden, over volle witte lijn rijden, rijden aan snelheid hoger dan 30 km/u boven de toegelaten snelheid, … ). In deze gevallen zal de huurder alle schade aan de verhuurder terug betalen.

De huurder dient in geval van ongeval de verhuurder onmiddelijk te verwittigen. Bij laattijdig verwittigen kan verhuurder alle verantwoordelijkheid afwijzen Het is de huurder, om gelijk welke reden ook, verboden de verzekeringsmaatschappij van de verhuurder te contacteren. Alle briefwisseling, aangifte of welke regeling ook moet via kantoor van verhuurder verlopen en niet via de verzekeringsmaatschappij.

U kan onze vrijstelling van 750 euro verlagen naar een lager bedrag, maar dan betaalt u een supplement bij. Deze vrijstelling is enkel voor de schade aan de huurwagen, niet aan de tegenpartij.
 • Vrijstelling van 450 euro: € 19 / dag
De vrijstelling op de burgerlijke aansprakelijkheid is voor:
 • Bestelwagens: 500 euro
 • Minibussen en personenwagens: 500 euro
 • Deze vrijstelling kan niet afgekocht worden.
Mag er ook iemand anders dan de huurder met de huurwagen rijden? Mag er ook iemand anders dan de huurder met de huurwagen rijden?
Enkel en alleen als dit op voorhand doorgegeven werd, en er een kopie van het identiteitskaart en het rijbewijs van de extra bestuurder overhandigd werd bij aanvang van het contract.

Deze persoon moet ook aan de overige huurvoorwaarden voldoen, namelijk ten minste 23 jaar te zijn en een geldig Europees rijbewijs te hebben.
Mag ik naar het buitenland rijden met de huurwagen? Mag ik naar het buitenland rijden met de huurwagen?
U mag met onze huurwagens enkel in Europa rijden en uitsluitend in de onderstaande landen. Gelieve ons ook op de hoogte te stellen dat u naar het buitenland reist, dan zorgen wij dat u beschikt van alle benodigde documenten.

Toegelaten landen zijn:
 • België
 • Bulgarije
 • Cyprus
 • Tsjechische Republiek
 • Duitsland
 • Denemarken
 • Estland
 • Frankrijk
 • IJsland
 • Luxemburg
 • Litouwen
 • Letland
 • Malta
 • Noorwegen
 • Nederland
 • Polen
 • Portugal
 • Spanje
 • Finland
 • Groot-Britannië
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • Italië
 • Oostenrijk
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Zweden
 • Zwitserland
Kan ik de huurperiode van mijn wagen verlengen? Kan ik de huurperiode van mijn wagen verlengen?
Dit kan, maar dan dient u langs te komen met de huurwagen vóór de voorziene einddatum. Het huurcontract wordt dan verlengd op voorwaarde dat de huurprijs voor de verlengde periode voldaan werd. Wij bieden u een nieuw huurcontract aan, waarbij we de goedkeuring geven van verhuur.

Ook kan er schriftelijk verlenging aangevraagd worden, dit kan via brief naar DEWA-rent, Ambachtenstraat 2, 9900 Eeklo of via e-mail naar info@dewa-rent.be. U krijgt hierop een bevestiging van ons, welke u de goedkeuring geeft om de wagen langer te huren zoals afgesproken.
Wat te doen bij pech tijdens de huur van een voertuig? Wat te doen bij pech tijdens de huur van een voertuig?
Onze voertuigen bieden de nodige bijstand. Indien u pech zou hebben in België of in het buitenland (Europa), kan u steeds beroep doen op onze hulp.

Hebt u problemen onderweg? Neem dan onmiddelijk contact met ons op via het telefoonnummer dat bovenaan op het huurcontract staat. Wij zijn steeds 24/24u en 7/7d bereikbaar. U  dient enkel op te geven welke schade u hebt, waar u zich bevindt, en met hoeveel personen u bent. Wij doen het nodige en brengen u vervolgens in verbinding met de pechverhelping.
Wat te doen bij schade of ongeval met een huurwagen? Wat te doen bij schade of ongeval met een huurwagen?
Bij ongeval dient de bestuurder in elk geval de nodige papieren op te maken, zoniet zijn alle kosten ten laste van de huurder. Als huurder dient u ons ook onmiddellijk telefonisch op de hoogte te brengen van het ongeluk, zoniet kunnen wij niet tussenkomen voor reeds gemaakte kosten.

Ook dient de politie op de hoogte gebracht te worden. Zij bekijken de schade en zorgen ervoor dat de nodige documenten opgemaakt worden.

Vul ook steeds het Europees aanrijdingsformulier in, en laat deze tekenen door de tegenpartij. Deze mogen diezelfde dag nog doorgestuurd worden via info@dewa-rent.be of op het verhuurpunt afgegeven te worden.

Bij betwisting, gebrek aan tegenpartij, of vandalisme, gelieve steeds contact op te nemen met de politie om een PV te laten opstellen. Wij dienen persoonlijk op de hoogte gesteld te worden en voorzien te worden van de nodige documenten, en dit uiterlijk de eerstvolgende werkdag.
Wat gebeurt er bij verkeersovertredingen of retributies bij een huurwagen? Wat gebeurt er bij verkeersovertredingen of retributies bij een huurwagen?
Deze zijn steeds ten laste van de huurder. Uw gegevens worden ook steeds doorgegeven aan de verbaliserende diensten, wanneer zij hierom vragen.

Er kan bovenop de boete een administratiekost van 10 euro + btw aangerekend worden.

Inleveren van uw huurwagen of bestelwagen

Wat zijn de openingsuren waarop ik een wagen kan afhalen en terugbrengen? Wat zijn de openingsuren waarop ik een wagen kan afhalen en terugbrengen?
De wagens kunnen tijdens weekdagen steeds afgehaald worden vanaf 8u 's ochtends. In enkele van onze locaties kan dit vroeger. Verschillende locaties zijn eveneens open op zaterdag en zondagmorgen.

Bekijk voor meer info over de openingsuren de locatie waar u een auto of bestelwagen wenst op te halen.
Hoe dient de huurwagen terug binnengebracht te worden? Hoe dient de huurwagen terug binnengebracht te worden?
De verhuurder staat in voor de normale reiniging van het voertuig wat de buitenkant betreft. De huurder staat in voor de reiniging en het proper houden van het interieur.
Indien deze niet netjes wordt teruggebracht wordt een kost van minimum 12 incl. Btw aangerekend

Wanneer het gehuurde voertuig ingeleverd wordt met teveel reinigingswerk voor de verhuurder zullen de reinigingskosten worden aangerekend ter waarde van € 50, en dit zonder verwittiging van de huurder.

U dient het voertuig bovendien steeds terug in te leveren met hetzelfde brandstofniveau als bij vertrek. Deze is vol bij afhaling, en dient vol terug te komen.
Mag de huurwagen in een andere vestiging teruggebracht worden? Mag de huurwagen in een andere vestiging teruggebracht worden?
Normaal dient de wagen steeds terug binnengebracht te worden op de locatie waar u het voertuig huurde. Indien u de wagen toch in één van onze andere vestigingen wilt binnenbrengen, dient u dit reeds bij de reservatie kenbaar te maken. Hiervoor wordt mogelijkerwijs een toeslag van € 25 aangerekend.
Getuigenissen
“Je kunt er echt alles huren”
Rahid Mabollo  
“'Vlugge en eerlijke bediening'”
Gentiel Van Nieuwenhuyze   Brugge
“Goede morgen,

Bij deze willen wij laten weten dat we zeer tevreden zijn over de service van Dewa-Rent.
De bestelwagen was in orde en zeer proper langs de binnenkant zowel cabine als laadruimte.
Wanneer we er nog ene nodig hebben komen we zeker terug.

Bedankt team Dewa-Rent

Met vriendelijke groeten,
Donovan Lotens
Verstuurd vanaf mijn iPhone
Donovan Lotens  
“'Ik huurde hier een Opel bestelwagen voor m'n verhuis. DEWA rent werkt correct, voor een zeer degelijke prijs. Vaststelling vd schade (krassen, ..) wordt net voor de verhuurperiode overlopen en genoteerd. Waarborg wordt snel teruggestort. Het bedrijf is flexibel met afleveren wagen en al dan niet terug vol tanken. Voertuigen zelf rijden vlot en zonder problemen. Zeker een aanrader voor wie één of enkele dagen een camionet nodig heeft.'”
Debbaut Frans   Knokke
“'Eerder deze week een noodgeval bij onze firma... om 18u25 (vlak voor sluitingstijd van de meeste verhuurbedrijven) extreem dringend een vervang-bestelwagen nodig wegens motorpech van onze eigen bedrijfswagen. Ik moest nog enkele palletten dringend vervoeren.  P-E-R-F-E-C-T geholpen geweest bij DEWA! Men bleef speciaal voor ons een half uur langer open, en we werden met de glimlach geholpen. Wat een verhuurfirma!'”
De Wever Trans  
“'Met zo'n team kan je alleen maar 5 sterren halen. Doe zo verder!'”
Demolder   Brugge
“'Dit weekend een bestelwagen gehuurd bij DEWA-rent. Zeer positieve ervaring. Vriendelijk onthaal, eenvoudige afhandeling. En na 2 dagen keurig de waarborgsom terug op mijn rekening Meer moet het niet zijn voor mij. Merci voor de service'”
Lieven De Vogelaere   Maldegem
“"Tijdens het weekend had ik voor enkele uurtjes een bestelwagen nodig. Bij traditionele verhuurbedrijven dien je dan al snel voor minimum 12h of 24h te huren. Bovendien kan je dan enkel het voertuig tijdens de kantooruren oppikken.
Nu dat DEWA-Rent met MyMove samenwerkt, kan ik heel flexibel een bestelwagen huren: ik kan hem oppikken en terugbrengen wanneer ik dat wil, en ik betaal enkel voor mijn reële gebruiksduur. Tenslotte is de MyMove app super gebruiksvriendelijk: het registratieproces verloopt vlekkeloos waardoor je al heel snel toegang krijgt tot de digitale sleutel in de app en je dus meteen kan wegrijden.
Ik kom zeker en vast weer DEWA-Rent om MyMove te gebruiken!"”
Daemers K.  
Particulier
“'TOP Service. Zeer tevreden. Goed onderhouden wagen park. Ook ruime keuze tussen verschillende auto's om te huren. Zeer vriendelijke, en correcte bediening. In nood steeds beschikbaar wat ik ook heel belangrijk vind.'”
Tineke Moens   Ursel
Moens bvba
“'Helemaal super. Makkelijk, eerlijk, snel en correct, helemaal de redder in nood die ik nodig had. Ook 'n mooi nette, helemaal in orde auto'”
Wildemeersch G   Zelzate